DE BODEM DIE JE GEZONDHEID VOEDT

Op 23 en 24 september trekt Seizoens Taferelen naar de Noordoostpolder om de relatie tussen de mens en de grond te vieren en te verkennen. Dit doen we op een bijzondere plek: rondom de monumentale schokbetonschuur van Studio Makkink & Bey

Deze locatie kent een geschiedenis. Begin vorige eeuw won de mens de Noordoostpolder terug op de Zuiderzee. Met de afsluiting en de gedeeltelijke inpoldering van de Zuiderzee verschoof de functie van de regio van visserij naar landbouw. Pioniers moesten hard werken om het land te ontginnen. De polders werden gecreëerd en het land begon een nieuw verhaal te vertellen. Het werd een efficiënt ingedeeld stuk grond met heldere verkaveling met bestemming voor grootschalige landbouw. 

Hier vond en vindt vandaag nog steeds innovatie en pionierschap plaats. Iets dat ooit begon als een triomf van menselijke inventiviteit, bevindt zich nu op een kruispunt. Monoculturen domineren het landschap en de natuurlijke balans van de bodem is verstoord geraakt. De focus ligt op maximale opbrengst, tot het gevolg dat de bodem uitgeput is geraakt. Vanuit verschillende perspectieven beginnen boeren de uitdaging van bodemgezondheid te herstellen. Sommigen keren terug naar oude methoden, geïnspireerd door traditionele praktijken. Anderen omarmden moderne technologieën om duurzaamheid te bevorderen. Maar ongeacht de benadering hadden ze één gemeenschappelijk doel: een gezonde bodem die voedzaam voedsel voortbrengt.

Tijdens dit weekend kijken we naar de bodem vanuit de historie naar de toekomst toe. Met workshops, eten en drinken, en exposities laten we je “proeven” van wat de bodem ons te bieden en te vertellen heeft. Op deze bijzondere locatie kun je komen ervaren wat de bodem is, wat voor rol zij speelt en welke invloed zij, via ons voedsel, op onze gezondheid heeft.

Studio Mannink en Bey opereren vanuit een studio in Rotterdam en vanuit de Noordoostpolder in Flevoland. De studio in de polder fungeert als een laboratorium voor ruimtelijk en ontwerpend onderzoek. Ook initieerde zij er het Designers in Residence programma NOPlab. Zij zijn onder andere bekend van de Polder Triënnale, de WaterSchool in het Nederlandse Paviljoen op de World Expo in Dubai en legio andere projecten op het snijvlak van social design, architectuur en de omgeving.